jueves, 19 de marzo de 2015

DOCUMENTO JUAN "DO COLON" , MAREANTE (AÑO 1509) EN PONTEVEDRA.

       ".....Ano do nasçimiento de noso Sennor Ihesu Cristo de mill e quinientos e nove anos trece dias do mes de junyo estando ena malataria de Santa Maria do Camino da villa de Pontevedra en presencia de min o dito notario e testigos Lorenço do Carramal e Grigorio Mouran e Juan de Boneysto (?) Gonçal Castano laçarados e Anton de San Domingo e Clara Fonso e marquesa Ygnes Vermella e Gonçal Tacon lazarados e lazaradas de dita hermita de Santa Maria do Camino que presentes eran por si e por seus çesores e con consentimiento de Vasco Yanes seu prior que presente estava dizeran que ratificavan e avian por voo e valideyro un contrabto de foro que por eles que por eles e por seus antepasados fora feyto a Alvaro Nunes plateyro que presente estaba e a sua moller Maria Rodrigues la orta questa do hespytal de dyta hermita que parte e vay de longo con o camino que bay para para o rio dos Gafos e entesta eno muro da vyna de Juan Lopez plateyro segund que pasou se conten en este contrabto de foro que pasou ante Pero Vasdente notario apostolico para que bolbese e figese fee en juyzio e fora del para senpre jamas segundo e en la maneyra que se en el conten e ratificamos e damos por ninguna o pleyto que sobre ello avemos para que non valla nen faga fee en juyzio nen fora del o tes e conprir o dito foro de çenso e de conprir e defender con ello ao dito Alvaro Nunez e sua moller e heredeyros que o obligaçion de vees de dyta hermyta que para ello oblygamos e so a pena en o dyto contrabto contava er esto de como pasou e o dito Alvaro Nunez dixo que lo pedya por testimonio synaado por si e por suas vozes e heredeyros e se oblygo de lo ter conplyr e pagar por seus vees que para ello obligo e este foy e pasou ansy o ano, dya, mes sobredytos estando a ello presentes por testigos Juan Fernandez Agulla notario e Juan do Colon e Pero Franco mareantes vezinos da dita villa..."

                                                             FUENTE:

                                        titulo:Santa María do Camiño (Pontevedra)
                                            Comesaña Martínez, María Ángela (1995):
                      O tombo do Hospital e Ermida de santa María do Camiño de Pontevedra.                 
                                                Pontevedra: Museo de Pontevedra.
                                                      (cap 39,pag 133,original)

LOS SOTOMAYOR EN " HISTORIA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO ".

                           

                            HISTORIA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE PONTEVEDRA 

                                                            P.AURELIANO PARDO VILLAR


                                                                            AÑO 1942                
                                                                        LECTURA:

https://ia802500.us.archive.org/21/items/historiadelconve00pard/historiadelconve00pard.pdf